511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Projekty
unijne

Kompleksowe działania związane z rozliczaniem i koordynacją projektu unijnego

Kompleksowe działania związane z rozliczaniem
i koordynacją projektu unijnego.

Rozliczenie projektu unijnego stanowi nie lada wyzwanie dla Beneficjentów. Biorąc pod uwagę ilość dokumentacji unijnej, różnorodność tematyki oraz obciążenia wynikające z prowadzenia działalności operacyjnej beneficjenta, warto rozważyć skorzystanie z usług podmiotu, który specjalizuje się w tego typu usługach.

W szczególności, podejmujemy się również projektów w trakcie realizacji, gdzie nagromadziły się problemy. Pomożemy je skutecznie rozwiązać.

Oferowane przez nas wsparcie obejmuje kompleksowe działania związane z rozliczaniem i koordynacją projektu unijnego.  Naszą naczelną zasadą jest zdjęcie jak największej ilości obciążeń administracyjnych z Beneficjenta.

Główne działania które podejmujemy to:

Z
Terminowość i poprawność składania wniosków o płatność (zaliczkowe, refundacyjne, sprawozdawcze);
Z
Przygotowanie niezbędnych dokumentów do realizacji projektu – wzory opisów dokumentów księgowych, umów z kontrahentami, materiałów informacyjnych i pamiątkowych;
Z
Przygotowywanie i konsultacje pism do urzędów dotyczących realizacji i zmian w projekcie;
Z
Opiniowanie planowanych rozwiązań i sposobów realizacji projektu (kwalifikowalność wydatków, poprawność rozliczeń, terminy, zmiany w projekcie);
Z
Przygotowywanie i obsługa umów w projekcie (zgodnie z rozeznaniem rynku, zasadą konkurencyjności oraz Prawem zamówień publicznych);
Z

Aktualizację harmonogramów (rzeczowo-finansowego, realizacji projektu, płatności), w zależności od faktycznej i planowanej realizacji projektu;

Z
Aktualizację dokumentów aplikacyjnych (wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i innych) w zakresie niezbędnym do przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie;
Z
Ciągły monitoring i weryfikacja stopnia realizacji wskaźników produktu oraz rezultatu w projekcie;
Z
Wsparcie i udział w kontrolach projektu;
Z
Bieżące doradztwo wspomagające efektywną realizację projektu.

referencje

Masz pytania ?
Zadzwoń – 511 068 840 lub 690 150 069
Napisz – kontakt@rozliczanie.eu

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę

4 + 15 =