511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Firma CKSP Sp. z o.o. czynnie uczestniczyła przy kompleksowym rozliczeniu projektu w ramach zawartej umowy. Zarówno wniosek jak i dokumenty rozliczeniowe zostały wykonane z zachowaniem należytej jakości, rzeczowo i profesjonalnie. Kadra firmy wykazała się dużą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy europejskich.

– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokum” w Sosnowcu