511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Usługa będąca przedmiotem współpracy została wykonana z należytą starannością oraz zgodnie z zaplanowanym harmonogramem

– PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.