511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Usługa została wykonana zgodnie z zawartą umową i należytą starannością.

-Śląskie Centrum Przedsiębiorczości