511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zrealizowane zgodnie z umową. Usługi były świadczone z należytą starannością.

Urząd Komunikacji Elektronicznej