511 068 840 oraz 690 150 069 kontakt@rozliczanie.eu

Zamówienie zrealizowane zostało terminowo i należycie, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach